2022 жылдың 13 сәуірінде «Батыс-Алтай мемлекеттік табиғи қорығы» РММ №3 ғылыми-техникалық кеңесі өтті. Күн тәртібінде келесі мәселелер болды:
1. 2021 жылға арналған Табиғат жылнамасын қарау және бекіту.
2. 2017-2021 жылдардағы бес жылдық кітаптың Табиғат жылнамасын қарау және бекіту
3. Кордондарда қауіпсіздік техникасы қағидаларын қарау және бекіту

Бірінші және екінші мәселе бойынша аға ғылыми қызметкер Премина Н.В. сөз сөйледі, 2021 жылғы Табиғат жылнамасы, №25 кітап және 2017-2021 жылдардағы бес жылдық кітап талқылауға және қарауға ұсынылды. Табиғат жылнамасы бойынша мақсаттар мен міндеттер толық көлемде орындалды.
Қорық аумағында және қорғау аймағында табиғи жағдайда және табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен табиғи процестердің жай-күйі мен даму динамикасы туралы ақпарат жиналды және талданды.
ЕҚТА-да ғылыми қызметтің сапасын жақсарту және іргелі ғылыми негізді дамыту мақсатында зерттеулер мен консультациялар жүргізу үшін салалықмамандарды тарту ұсынылды.
Үшінші мәселе бойынша заңгер Лаюров С.П.  кордондардағы қауіпсіздік техникасы ережелерімен, атап айтқанда өрт қауіпсіздігі ережелері туралы айтты.